Changelog

 • Overzicht van wijzigingen

Versie 1.7.5, 3 augustus 2022

Update:

 • Standaardproducten zijn nu (exclusief) te koppelen aan relaties
 • Gebruik 'xx/x ' aan het begin van de naam van een standaardproduct om automatisch de huidige datum (bijv: '03/08') in te vullen bij het aanmaken van een periodiek product

Versie 1.7.4, 24 december 2021

Update:

 • Statistieken op de voorpagina tonen nu het gefactureerde bedrag per periode
 • Duidelijker onderscheid gemaakt op voorpagina tussen gefactureerde bedragen en ontvangsten
 • Winst/Verlies berekening nu op basis van gefactureerde bedragen per periode, in plaats van ontvangsten.

Versie 1.7.3, 15 oktober 2018

Update:

 • Update naar de nieuwste PHP-versie.

Versie 1.7.2, 17 mei 2018

Update:

 • De privacy verklaring is uitgebreid met meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, conform de AVG die 25 mei ingaat.

Versie 1.7.1, 5 januari 2017

Nieuw:

 • Het is nu mogelijk om een overzicht te exporteren van het adresboek (via Relaties)

Versie 1.7.0, 23 februari 2016

Bugfix:

 • BTW-tarieven buitenland worden niet langer getoond waar dat niet nodig is.

Versie 1.6.9, 25 augustus 2015

Bugfix:

 • Bug opgelost waardoor het bewerken van standaardproducten niet mogelijk was.

Versie 1.6.8, 12 december 2014

Nieuw:

 • Aanpassingen gemaakt met betrekking tot de nieuwe BTW-regels. Bij particulieren binnen de EU, maar buiten Nederland is het vanaf nu mogelijk om het tarief van het land waar de debiteur zich bevindt te selecteren. Dit is nodig bij elektronische diensten.

Versie 1.6.7, 22 september 2014

Nieuw:

 • De test-omgeving (https://test.totalinvoice.nl) draait nu ook onder https in plaats van http.
 • Nog slechts 1 abonnementsvorm: Het standaard-abonnement is komen te vervallen, en de Premium-versie kost nu nog slechts € 9,95 per maand.
 • Er wordt nu een notitie gemaakt bij het verzenden van een factuur per e-mail.
 • Bij de maandelijkse bulk-invoice, wordt nu de 'zonder header'-variant alleen gemaakt van facturen die per post afgeleverd moeten worden.

Bugfix:

 • De aantallen van notities worden nu correct weergegeven bij relaties.

Versie 1.6.6, 19 februari 2014

Nieuw:

 • Bij gesloten facturen wordt nu ook de datum van ontvangen van betaling getoond.

Versie 1.6.5, 9 januari 2014

Bugfix:

 • E-mail wordt niet langer gestuurd vanuit uw e-mailadres, maar nu vanuit info@totalinvoice.nl. Het reply-adres is echter wel uw e-mailadres. Dit om te voorkomen dat het bericht door spamfilters wordt tegengehouden.

Versie 1.6.4, 2 januari 2014

Nieuw:

 • Extra jaar-samenvatting op voorpagina (2 jaar terug)

Versie 1.6.3, 17 december 2013

Nieuw:

 • Ingevoerde deelbetalingen zijn nu aan te vullen.
 • Referentie bij aangemaakte facturen is nu standaard zichtbaar in het onderwerp bij het versturen van facturen.
 • Veld 'Rekeningnummer' (automatisch) omgezet naar IBAN. Daarnaast is BIC nu ook nodig bij het invullen van rekeninggegevens voor automatische incasso.
 • Autoincasso-batch is nu omgebouwd naar SEPA in plaats van ClieOP.

Bugfixes:

 • Bij het versturen van een offerte werd een melding getoond 'Uw factuur is verstuurd'. Dit is nu opgelost.
 • Contactformulier staat nu weer online, nadat wij deze offline hadden gehaald wegens een spamaanval.
 • Test op rekeningnummers verwijderd aangezien dit met IBAN niet meer mogelijk is.

Versie 1.6.2, 18 april 2013

Nieuw:

 • De API ondersteunt nu ook het verwerken van (deel)betalingen.
 • Het is nu tevens mogelijk een deelbetaling te verwijderen.

Bugfixes:

 • Foutmelding bij 'Prognose' wanneer er geen productgroepen zijn, opgelost.
 • Foute factuurlayout bij aanmaningen bij eigen factuurlayout met PDF-achtergrond is opgelost.
 • Aanmaningen tonen niet langer reeds betaalde facturen.
 • Laatste regel in de tabel bij aanmaningen toont nu het juiste aantal kolommen.
 • Betere controle op geldig e-mailadres bij uitnodigen van medewerkers.
 • Datum toont nu correct bij ontvangen creditnota's.
 • Sorteren werkt nu correct bij ontvangen creditnota's.
 • Gemiddeld aantal dagen voor betaling wordt nu correct getoond onder 'Relaties'.
 • Bij het maken van een notitie bij een klant wordt de naam nu correct weergegeven.
 • Het bewerken van een creditnota is nu weer mogelijk.

Versie 1.6.1, 11 september 2012

Nieuw:

 • BTW-tarief van 21% is ingebouwd.

Bugfixes:

 • Fout met 'Geldig t/m'-data in het volgende jaar opgelost.
 • Afrondingsfouten op facturen opgelost.

Versie 1.6.0, 16 april 2012

Nieuw:

 • Facturen met een negatief totaalbedrag kunnen nu ook 'on hold' gezet worden.

Bugfixes:

 • Automatisch gegenereerde (periodieke) factuur pakt nu de juiste geldigheidsdatum bij producten.
 • Automatisch gegenereerde (periodieke) factuur krijgt nu de juiste omschrijving mee binnen Total Invoice.
 • Negatieve facturen kregen een cijfer teveel achter de komma. Dit is nu opgelost.
 • Shift-tab op laatste kolom bij aanmaken factuur voegt een extra regel toe. Dit is nu opgelost.
 • Heropenen van een opgeslagen concept en opslaan als factuur: volgorde blijft nu gelijk.
 • Factuuroverzicht sorteren op ID werkt nu goed.
 • Zoeken op factuurnummer werkte niet goed. Dit is nu opgelost.
 • Foutmelding bij het aanmaken van een factuur over meerdere pagina's is opgelost.

Versie 1.5.9.hotfix, 10 april 2012

Bugfixes:

 • Diverse kleine bugfixes

Versie 1.5.9, 27 maart 2012

Bugfixes:

 • Selecteren op klantgroep werkte niet.
 • Land werd niet getoond bij relaties.

Versie 1.5.8, 26 maart 2012

Nieuw:

 • De weergave van alle tabellen is nu veel sneller.
 • Bij de Prognose staan nu ook de statistieken per productgroep vermeld.
 • Het verzenden van facturen is nu uitgebreider en duidelijker gemaakt.
 • Het is nu ook mogelijk om offertes per e-mail te versturen.
 • Bij offertes wordt nu ook de offertedatum getoond.
 • Het is nu mogelijk om via accountinstellingen te selecteren hoeveel facturen, relaties e.d. getoond worden per pagina.
 • Het is nu mogelijk om via accountinstellingen te selecteren of u openstaande, betaalde, of alle facturen wenst te zien als u de facturenpagina opent.
 • Er is nu ook een Blog aanwezig waarop informatieve artikelen aangemaakt zullen worden.

Bugfixes:

 • De uiterste betaaldatum op herinneringen en aanmaningen klopte niet. Dit is nu opgelost.
 • Een bug met de weergave van facturen met deelbetalingen is opgelost.
 • Bij inkoopfacturen bewerken was het niet mogelijk een productgroep te kiezen. Dit is nu opgelost.
 • De margins op pagina 2 van facturen en aanmaningen klopten niet altijd. Dit is nu opgelost.

Versie 1.5.7, 11 januari 2012

Nieuw:

 • Facturen zijn nu per jaar te selecteren.
 • Er is nu een demo van Total Invoice beschikbaar, zonder in te loggen.
 • Concepten worden nu gesorteerd op datum, de nieuwste bovenaan.

Bugfixes:

 • Het totaal openstaande bedrag werd na de vorige update niet goed weergegeven. Dit is nu opgelost.
 • De rapporten-pagina toonde het aantal betaalde facturen niet correct. Dit is nu opgelost.

Versie 1.5.6, 6 januari 2012

Nieuw:

 • Naast de top 10 debiteuren is er nu ook een top 10 crediteuren beschikbaar.

Bugfixes:

 • Het totaal openstaande bedrag werd na de vorige update niet goed weergegeven. Dit is nu opgelost.

Versie 1.5.5, 3 januari 2012

Nieuw:

 • Documentatie is geüpdate met betrekking tot de 'Ontvangen creditfacturen'-pagina.

Bugfixes:

 • Bij 'ontvangen creditnota toevoegen' werkte de 'autoselect' van de relatie niet; dit is nu opgelost.
 • Factuurnummer ontbrak bij de functie 'Exporteer overzicht'. Dit is nu opgelost. Tevens wordt nu gesorteerd op datum.
 • Bij het verwijderen van een ontvangen creditnota werd het overzicht niet direct geüpdate. Dat gebeurt nu wel.
 • Het sorteren van facturen op datum bevatte een bug. Deze is nu opgelost.

Versie 1.5.4, 30 december 2011

Nieuw:

 • Inboeken van ontvangen creditfacturen.

Bugfixes:

 • In een aantal gevallen werd een apostrophe (') bij concepten/offertes niet goed omgezet. Dit is nu opgelost.
 • Grafiek voorpagina nu zonder te scrollen.
 • In het adresboek is het nu mogelijk om de notities van relaties te bekijken.
 • Bij het bewerken van een relatie werd een contactpersoon verwijderd wanneer u op enter klikte om op te slaan.
 • De letters bij postcodes worden nu als hoofdletters weergegeven.
 • Opslaan periodieke producten met een komma in aantal/prijs nu mogelijk.
 • Bug opgelost op factuur-aanmaakpagina met een komma in aantal.
 • De link naar een klant vanuit periodiek was incorrect.

Versie 1.5.3, 16 december 2011

Nieuw:

 • Bij offertes is het nu mogelijk om ze als 'geaccepteerd' of 'niet geaccepteerd' op te slaan.
 • Bij het invoeren van een rekeningnummer bij een relatie, wordt gecontroleerd of het rekeningnummer voldoet aan de '11-test'.
 • Bij het invoeren van een postcode bij een relatie, worden de straat en de stad automatisch ingevuld.

Bugfixes:

 • Bij het toevoegen van inkoopfacturen wordt nu correct gecontroleerd op de verplichte velden.

Versie 1.5.2, 2 december 2011

Nieuw:

 • Nieuwe API functie: factuur sturen

Bugfixes:

 • Bij het aanklikken van een debiteur werd een incorrect overzicht getoond van de periodieke producten

Versie 1.5.1, 29 november 2011

Nieuw:

 • Total Invoice is vanaf nu ook bereikbaar via IPv6.
 • Het is mogelijk een overzicht te exporteren van de inkoop- en verkoopfacturen. Dit kan naar HTML, Excel of naar PDF.
 • Diverse verbeteringen op het gebied van periodieke producten.

Versie 1.5, 10 november 2011

Nieuw:

 • Beta-verwijzingen weggehaald, aangezien Total Invoice niet meer in de beta zit.
 • De API is af! Integreer Total Invoice vanaf nu in uw eigen systeem.
 • De testomgeving (voornamelijk bedoeld voor de API) is live via http://test.totalinvoice.nl.
 • Het is nu mogelijk om een 'geldigheidsdatum' in te stellen bij producten op een factuur. Dit wordt op de factuur getoond onder het product.
 • Betaalde facturen kunnen nu gemarkeerd als onbetaald worden.
 • Het aantal dagen na het verlopen van een factuur, waarna een herinnering gestuurd wordt, is nu instelbaar.
 • Het aantal dagen na het verlopen van een factuur, waarna een aanmaning gestuurd wordt, is nu instelbaar.
 • Het is nu mogelijk om administratiekosten op de aanmaning in rekening te brengen.

Bug fixes:

 • Statistieken op de voorpagina werden niet altijd goed weergegeven
 • Laatste periodieke product werd niet weergegeven.
 • Debugging-tekst bij verwijderen contactpersoon van relatie weggehaald.
 • Schuifknoppen vervangen door selectieknoppen.
 • Automatisch aangemaakte (periodieke) facturen, omschrijving en totaalbedrag kloppen nu.
 • Sorteren periodieke producten op datum ging niet goed.
 • Voorpagina na inloggen, statistieken hielden geen rekening met BTW op uitgaven. Tevens verkeerde afronding.
 • Bedragen inkoopfactuur worden nu niet (onterecht) afgerond.
 • Wanneer een factuur gekoppeld staat aan een contactpersoon, wordt alleen die contactpersoon gemailed.
 • Relaties-pagina toont standaard alleen actieve relaties

Versie 1.4.6, 27 oktober 2011

Nieuw:

 • Betalingstermijn wordt nu weergegeven op de factuur.
 • Het is nu mogelijk om een tekst toe te voegen aan facturen en offertes via Correspondentie.
 • Het is nu via Bedrijfsgegevens mogelijk om een BCC-adres in te stellen. Op dit adres krijgt u een kopie van elke factuur en herinnering die door het systeem wordt verzonden.

Bug fixes:

 • Teksten komen niet meer over bedrijfslogo van 75 pixels hoog heen.

Versie 1.4.5, 25 oktober 2011

Nieuw:

 • Voorpagina aangepast
 • Navigatiemenu "Instellingen" anders ingedeeld
 • Knoppen bij 'Nieuwe factuur' zijn niet meer te klikken terwijl de server de factuur aan het aanmaken is. Dit voorkomt onnodige dubbelkliks.
 • Het is nu mogelijk om een Callback URL in te stellen. Deze link wordt automatisch aangeroepen na het sluiten van een factuur. Ideaal om te koppelen aan uw eigen systeem.

Bug fixes:

 • Foutmelding uit Omzetbelasting-pagina opgelost.
 • Foute getallen bij Omzetbelasting-pagina opgelost.
 • De aangepaste correspondentie werd bij herinneringen en aanmaningen niet geladen. Dit is nu opgelost.
 • Bedragen op aanmaningen en herinneringen worden nu weer goed weergegeven.

Versie 1.4.4, 7 oktober 2011

Bug fixes:

 • Geldbedrag bij facturen markeren als betaald werd niet goed ingevuld en afgehandeld.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe relatie werden de contactpersonen niet opgeslagen.
 • Bij openen van de facturenpagina worden nu standaard de openstaande facturen getoond.

Versie 1.4.3, 7 oktober 2011

Nieuw:

 • Offertes openen in de factuur maak pagina om ze als factuur te versturen.

  Bug fixes:

  • Bedragen werden niet goed getoond.
  • Het aanpassen van relaties gaf een leeg formulier.
  • Relaties werden op de factuur maak pagina niet goed gesorteerd.
 • Versie 1.4.2, 6 oktober 2011

  Bug fixes:

  • Het selecteren van relaties op de nieuwe factuur-pagina ging fout.

  Versie 1.4.1, 5 oktober 2011

  Bug fixes:

  • Adresgegevens werden niet goed op een factuur gezet.
  • Bij het selecteren van een klant op de nieuwe factuur-pagina werd een verkeerd klantnummer getoond.
  • Niet bruikbare productgroepen waren wel te selecteren.

  Versie 1.4, 3 oktober 2011

  Nieuw:

  • Inkoopfacturen inboeken.
  • Ingeboekte inkoopfacturen kunnen bladeren, bewerken, verwijderen.
  • Op de voorpagina worden nu ook uitgaven en winst/verlies getoond.
  • Omzetbelasting wordt nu voor u uitgerekend
  • Bij buitenlandse klanten geeft u nu op of het EU leveringen, diensten of A-B-C leveringen betreft. Dit i.v.m. het uitrekenen van de omzetbelasting.
  • Alle tabellen zijn nu te sorteren en te doorzoeken.

  Bug fixes:

  • Bewerken van klanten leverde een fout op, dit is opgelost.

  Versie 1.3.2, 16 augustus 2011

  Nieuw:

  • Bedrijfsnaam veranderen is nu mogelijk
  • Facturen kunnen 'on hold' gezet worden. Deze facturen ontvangen geen herinneringen en aanmaningen. Handig als u bijvoorbeeld een betalingsregeling met uw klant aangaat.

  Bug fixes:

  • Betalingstermijn wordt nu goed getoond onder 'Bedrijfsgegevens'.
  • Betalingstermijn instellen bij relatie werkt nu.
  • Bewerk-icoon in adresboek is nu verborgen indien geen bewerk-rechten.
  • Verwijder-icoon in adresboek is nu verborgen indien geen bewerk-rechten.
  • Verwijderen relatie is nu weer mogelijk.
  • Notities verwijderen is nu weer mogelijk.
  • "Factuur afleveren per [email/post]" werd verkeerd weergegeven bij het bewerken.
  • Dropdown menu venster bleef leeg als het bedrijf geen producten had op de factuur aanmaak pagina.

  Versie 1.3.1, 1 augustus 2011

  Nieuw:

  • Geen

  Bug fixes:

  • Notificaties sluiten werkte niet.
  • Wijzigen van relaties: factuur afleveren per werd verkeerd getoond.
  • Wijzigen van relaties: relatie actief werd verkeerd ingevuld.

  Versie 1.3, 19 juli 2011

  Nieuw:

  • Na de proefperiode kan de bedrijfseigenaar een abonnement kiezen
  • PDF-Handleiding is nu te downloaden.
  • Status van factuur wordt nu duidelijker aangegeven met kleurcodes
  • Beweeg met de muiscursor over de factuurdatum bij facturen om in te zien wanneer de herinnering en aanmaning verzonden worden
  • Rechtenbeheer werkt nu voor alle pagina's.
  • Meer informatie zichtbaar bij aanklikken klant bij Facturen (periodieke evenementen, totaal aantal facturen, totaalbedrag facturen, totaal betaald bedrag, totaal onbetaald bedrag)
  • Wanneer een e-mailherinnering gestuurd wordt, wordt deze nu afgeleverd bij de contactpersoon waar de factuur aan gekoppeld is (indien beschikbaar)
  • Wanneer een e-mailherinnering gestuurd wordt naar een klant waar geen facturatie-e-mailadressen van beschikbaar zijn, wordt deze per e-mail naar het bedrijf gestuurd als notificatie.

  Bug fixes:

  • Spelfouten verbeterd
  • Rechtenbeheer is bijgewerkt voor alle pagina's
  • Herinneringen en uitnodigingen medewerkers worden nu uit naam + e-mailadres van bedrijf gezonden.
  • Nettere weergave van cijfers
  • Facturatie van Total Invoice-klanten gecorrigeerd, en uitgesteld voor beta-testers.
  • Layout bij 'Nieuwe factuur aanmaken' toont nu het adresveld aan de juiste kant.
  • Uiterste betaaldatum op aanmaningen gecorrigeerd.
  • E-mail en telefoonnummer bij contactpersonen wijzigen is niet meer verplicht in te vullen.
  • Betaling invullen bij facturen > 1000 euro is nu correct.
  • Aanmanings-PDF heeft teveel enters.
  • Aanmaning zonder layout (voor op briefpapier) is nu daadwerkelijk zonder layout.
  • BTW-nummer klant wordt nu getoond op facturen (indien aanwezig).
  • Mails hebben nu standaard 'Arial' als lettertype.

  Versie 1.2, 1 juli 2011

  Nieuw:

  • Autoincasso
  • Hulpfunctie op alle pagina's
  • Bugreport op alle pagina's, klik op het lieveheersbeestje om bugs te melden
  • Klantnotitieknop bij het aanmaken van een nieuwe factuur

  Bug fixes:

  • IE9 uiterlijk werkt nu correct
  • IE8 logo uploaden
  • Alle links worden nu gelinked naar https met encryptie
  • Conceptnamen worden onthouden en opnieuw ingevuld
  • Concept: contactpersoon wordt opgeslagen en opnieuw ingevuld
  • Concept: productvolgorde wordt opgeslagen en goed teruggezet
  • Zoeken op klantnummer
  • Lege referentie niet aanklikbaar
  • Bestaande gebruikers ontvingen geen mail bij toevoegen aan bedrijf
  • Knoppen goede kleuren gegeven
  • Icoontjes aangepast ter verduidelijking
  • Beter tonen van geldbedragen door middel van formatting
  • Employeereport klopte niet
  • Logo moet geupload worden voordat een factuur gemaakt kan worden
  • Kleine layoutfixes
  • Taal- en spellingsfouten opgelost

  Versie 1.0, 16 juni 2011

  Nieuw:

  • De eerste beta-versie van Total Invoice staat online!

  Bug fixes:

  • Geen